Đạo Phật cho mọi người

Không chỉ là một tôn giáo, đạo Phật là con đường giúp bạn tìm thấy sự bình an

trí tuệ và niềm hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại

Tĩnh Lặng

Tĩnh Lặng

Khi bạn đánh mất liên lạc với sự im lắng ở nội tâm, bạn sẽ đánh mất liên lạc với chính mình. Khi bạn đánh mất liên lạc với chính…

Đối Diện Với Nỗi Sợ Chết

Đối Diện Với Nỗi Sợ Chết

Hỏi: Thưa Thầy, ai sống trên đời rồi cũng phải chết, và sợ chết luôn là nỗi sợ tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Xin Thầy chia sẻ làm thế…

“Hớt” Phước Của Người Nghèo!

“Hớt” Phước Của Người Nghèo!

Tôn giả Mahā Kassapa sau thời gian đi vào định “lắng yên cảm giác, lắng yên tưởng tư” (1), ngài cảm nghe thân thể nhẹ nhàng, sảng khoái như sau…

Năm Sự Bố Thí Không được Phúc

Năm sự bố thí không được phúc

  Bố thí là một trong những pháp hành phổ biến của người đệ tử Phật. Hãy cho đi một phần những gì mình có để tạo phước cho hiện…