Đạo Phật cho mọi người

Không chỉ là một tôn giáo, đạo Phật là con đường giúp bạn tìm thấy sự bình an

trí tuệ và niềm hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại

Học Phật Bằng Cách Nào? 

Học Phật bằng cách nào? 

Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn…

Không Phóng Dật

Không phóng dật

Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến đỉnh lễ, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến…

Tìm Cầu Hạnh Phúc

Tìm cầu hạnh phúc

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đều mong ước có được hạnh phúc như: có vợ có chồng, có đủ tiền bạc sinh sống, gia đình hòa thuận,…